"
VI
Slide
Slide
Slide
Slide

Mặt bằng tòa nhà điển hình

Căn hộ

Studio loại A

Tổng số căn tòa A,B

20

Diện tích thông thủy

30.9 - 31.2 m2

Căn hộ

Studio loại B

Tổng số căn tòa A,B

15

Diện tích thông thủy

30.9 - 36.6 m2

Căn hộ

Studio loại C

Tổng số căn tòa A,B

116

Diện tích thông thủy

33.1 - 38.9 m2

Căn hộ

Studio loại D

Tổng số căn tòa A,B

20

Diện tích thông thủy

26.7 - 31.5 m2

Căn hộ

Studio loại E

Tổng số căn tòa A,B

20

Diện tích thông thủy

39.4 - 59.2 m2

Căn hộ

Studio loại F

Tổng số căn tòa A,B

12

Diện tích thông thủy

30.7 - 36.8 m2

Căn hộ

Studio loại A

Tổng số căn tòa A,B

20

Diện tích thông thủy

30.9 - 31.2 m2

Căn hộ

1 phòng ngủ loại A

Tổng số căn tòa A,B

16

Diện tích thông thủy

46.3 - 51.1 m2

Căn hộ

1 phòng ngủ loại B

Tổng số căn tòa A,B

15

Diện tích thông thủy

54.3 - 69.6 m2

Căn hộ

1 phòng ngủ loại C

Tổng số căn tòa A,B

196

Diện tích thông thủy

45.5 - 46.1 m2

Căn hộ

1 phòng ngủ loại D

Tổng số căn tòa A,B

12

Diện tích thông thủy

35.3 - 45.8 m2

Căn hộ

1 phòng ngủ loại A

Tổng số căn tòa A,B

16

Diện tích thông thủy

46.3 - 51.1 m2

Căn hộ

2 phòng ngủ loại A

Tổng số căn tòa A,B

12

Diện tích thông thủy

74.3 - 75.5 m2

Căn hộ

2 phòng ngủ loại B

Tổng số căn tòa A,B

18

Diện tích thông thủy

77.3 - 78.5 m2

Căn hộ

2 phòng ngủ loại C

Tổng số căn tòa A,B

1

Diện tích thông thủy

100 m2

Căn hộ

2 phòng ngủ loại D

Tổng số căn tòa A,B

20

Diện tích thông thủy

72 - 74 m2

Căn hộ

2 phòng ngủ loại A

Tổng số căn tòa A,B

12

Diện tích thông thủy

74.3 - 75.5 m2

Căn hộ 3 phòng ngủ

Tổng số căn tòa A,B

4

Diện tích thông thủy

105.9 m2

Mặt bằng điển hình tòa A & B

Hình ảnh nội thất

Vật liệu sử dụng

Tất cả các căn hộ Shantira LegaSky Suite đều được trang bị nội thất sang trọng, hiện đại cùng vật liệu cao cấp nhập khẩu từ châu Âu mang đến sự hoàn hảo và tinh tế trong từng đường nét.

Download PDF
LegaSky Suite
0919 73 79 79